มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษกันเถอะ!

2018-06-11 15:16

ไม่ใช่แค่คนพิการทางสายตาที่สามารถเรียนรู้อักษรเบรลล์ได้ ThisAble.me จะพาทุกคนมารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษกัน

  

อักษรเบรลล์ (Braille code) เป็นตัวอักษรสำหรับคนพิการทางสายตา ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1921 โดยครูตาบอดชาวฝรั่งเศสชื่อ หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) อักษรเบรลล์ขนาด 1 เซลล์ ประกอบด้วยปุ่มนูนเล็กๆ จำนวน 6 ปุ่มวางตัวในลักษณะต่างๆ กันไปตามรหัสที่กำหนดขึ้นใช้แทนตัวอักษรปกติ หรือ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ

สามารถอ่านเพิ่มเติิ่มได้ที่  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน