พม.แนะคนพิการร่วมงานพระราชพิธีฯ ถวายดอกไม้จันทน์ซุ้มใกล้บ้าน เนื่องจากคนเยอะ-อาจไม่สะดวก

11 ต.ค. 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์กรณีหากคนพิการต้องการจะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

1.ขอความร่วมมือคนพิการ ที่ประสงค์จะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เข้าร่วมพิธีดอกไม้จันทน์ตามซุ้มบริการบริเวณใกล้บ้าน เนื่องจากในวันงานพระราชพิธีจะมีคนหนาแน่นมาก อาจไม่ได้รับความสะดวก
2.กรณีคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขอความร่วมมือมีผู้ติดตามเพื่อช่วยดูแลอำนวยความสะดวก
3.คนพิการสามารถเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่บริเวณซุ้มภายใน พม. เนื่องจากจุดบริการดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับคนพิการอยู่แล้ว เช่น ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ เป็นต้น
4.หากต้องดูแลคนพิการที่เข้ามาพร้อมประชาชนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นควรพาคนพิการมาพัก และพูดคุยทำความเข้าใจ ณ จุดบริการที่ใกล้ที่สุด หรือพาเข้าพักในหน่วยบริการทางการแพทย์

ThisAble.me Logo