Skip to main content

หลายคนคงรู้จัก “ออทิสติก” และ “ดาวน์ซินโดรม” มาไม่มากก็น้อย กระนั้นเองก็ยังมีใครหลายคนที่ไม่เข้าใจความแตกต่าง หรือรอยโรคที่เกิดขึ้นจนสามารถแยกคนที่เป็นออทิสติกกับดาวน์ซินโดรมได้อย่างชัดเจน ThisAble.me จึงจะมาช่วยคุณสร้างความเข้าใจ ไขข้อสงสัย และเรียนรู้ร่วมกันผ่านอินโฟกราฟิกชุด “ออทิสติกกับดาวน์ซินโดรม เรียกให้ถูกแยกให้ออก” 

ออทิสติกเกิดจากอะไร?
ดาวน์ซินโดรมอาการเป็นยังไง?
ฯลฯ

  ร่วมเรียนรู้และปรับเปลี่ยนมุมมองผ่านอินโฟกราฟิก แค่เขาไม่เหมือนเรา ไม่ได้แปลว่าเขา “ผิดปกติ” ทำความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายที่คนในสังคมมี และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

ออทิสติกกับดาวน์ซินโดรม เรียกให้ถูก แยกให้ออก

 

กลุ่มโรคออทิสติก ( Autism Spectrum Disorder )เป็นความผิดปกติของสมองและระบบประสาทที่หลากหลาย ไม่พบความผิดปกติที่จำเพาะ และไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดู หรือบุคลิกภาพของพ่อแม่ ภาวะนี้ อาจทำให้เกิดการทำอะไรซ้ำๆ มีปัญหาในการเข้าสังคม มีปัญหาทางด้านภาษา ฯลฯ ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันไป คนที่เป็นบางคนอาจเข้าสังคมได้ดีมาก ไม่กลัวคนหรืออัจฉริยะในด้านใดด้านหนึ่ง ในขณะที่บางคนอาจเก็บตัวเงียบ ไม่สบตาคน และไม่มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์

 

ดาวน์ซินโดรม ( Down Syndrome ) อาการที่เกิดจากสารพัธุกรรมโครโมโซมคู่ที่ 21 ผิดปกติ ทำให้กระบวนการควบคุมการสร้างตัวอ่อนเปลี่ยนไป ส่งผลให้คนๆ นั้นมีความบกพร่องทางสติปัญญา และมีหน้าตาที่เป็นแบบแผนคล้ายคลึงกัน

 

ลักษณะของออทิสติก คนที่เป็นมักไม่มีความผิดปกติทางกายภาพ ออทิสติกจึงสังเกตได้จากความใกล้ชิด พฤติกรรม และการสื่อสารที่แตกต่างจากคนอื่นเท่านั้น คนที่เป็นออทิสติก 100 คน ก็จะมีนิสัย 100 แบบ ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่า พฤติกรรมหรือการเข้าสังคมของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร

 

สาเหตุการเกิด ออทิสติกเกิดจาก ความผิดปกติของสมองและระบบประสาทที่หลากหลาย เช่น ความผิดปกติของระบบสมอง  ระบบประสาท ปัจจัยทางพันธุกรรม ฯลฯ  ดาวน์ซินโดรมเกิดจาก โครโมโซมคู่ที่ 21 ผิดปกติ ซึ่งก็คือเกินมา 1 ขานั่นเอง ทำให้กระบวนการควบคุมการสร้างตัวอ่อนเปลี่ยนไป

 

ลักษณะทางกายภาพของคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม คือ รูปร่างเตี้ย ศีรษะเล็ก ตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน ลิ้นยื่นและจุกที่ปาก ช่องปากแคบ ท้ายทอยแบน ใบหูเล็ก,ต่ำ คอสั้น หน้าแบน

 

ตัวอย่างคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม สายัณห์ ดอกสะเดา หรือ สายัณห์ ม่วงเจริญ อดีตนักแสดงตลกผู้โด่งดัง มีความผิดปกติทางสมอง เนื่องจากภาวะดาวน์ซินโดรม เขามีความคิด ความอ่านพอๆ กับเด็กอายุ 5 ขวบ และมีความสามารถในการแสดงตลก

 

แนวทางดูแลและรักษา ออทิสซึมจะใช้ยารักษา เช่น ยากันชัก ยาช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่ง ตวบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านที่บกพร่อง เช่น ฝึกพูด ฝึกการเข้าสังคม ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะในชีวิตประจำวัน  ดาวน์ซินโดรม เนื่องจากคนกลุ่มนี้ป่วยง่าย จึงต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ นอกจากนั้นยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนาการ เช่น ช่วยเหลือตนเอง ควบคุมตนเอง ฝึกพูดเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสม

 

และนี่คือความแตกต่างของออทิสติก และดาวน์ซินโดรม ที่ต้องเรียกให้ถูกแยกให้ออก ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมคนที่มีภาวะออทิสซึมและดาวน์ซินโดรม ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยตัวเองอย่างมีความสุข

 

 
Info - Graphic By : ThisAble.me