Where Chill View Share [9/10] เลาะเหมืองถ่านหิน กินแมงกุดจี่

เที่ยวเลาะเหมืองแร่ ถ่านหินลิกไนต์ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง กินแมงกุดจี่
2017-08-18 17:46

Where Chill View Share รายการท่องเที่ยว

ตอนที่ 9/10 เลาะเหมืองถ่านหิน กินแมงกุดจี่

ไกลแค่ไหนก็จะไป...เมื่อสองนักข่าว พกพาขาและล้อ หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง

นี่อาจเป็นการท่องเที่ยวธรรมดา หรืออาจคือการค้นหา...ดินแดนเสรีที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน... Where Chill View Share

เที่ยวเลาะเหมืองแร่ ถ่านหินลิกไนต์ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง กินแมงกุดจี่

ติดตามรายการ "Where Chill View Share" ย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ ThisAble.me / Where Chill View Share