แก่แล้วพิการจะทำอย่างไร ? | WHOLE IN ONE EP.8

2017-08-02 15:18

แก่แล้วพิการจะทำอย่างไร ? WHOLE IN ONE EP.8

แก่แล้วก็ว่าลำบาก ถ้าแถมความพิการด้วย จะไหวหรือเปล่า ?
คิดว่าจะอยู่อย่างไร ใครจะเลี้ยงดู อยู่ได้ไหม
.
เราตั้งคำถามกับคนไม่พิการว่าถ้าเขาแก่แล้วพิการจะทำอย่างไร
ใครจะเลี้ยง ใครจะดูแล เตรียมความพร้อมกับอนาคตอย่างไร
มีลูกมีหลาน คิดว่าจะพึ่งพาได้หรือเปล่า
หรือสวัสดิการรัฐ เบี้ยยังชีพ อาจจะเป็นคำตอบสุดท้าย
.
ดูแล้วรู้สึกอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่
ลองมาถกเถียงกับเรา ลองมาฟังความเห็นที่หลากหลาย
เพื่อเรียนรู้ไปสู่คำตอบร่วมกัน หรือจะเล่าให้เราฟังก็ได้
ว่าถ้าแก่ตัวไปคุณมีแผนระยะยาวอย่างไร.