Where Chill View Share [2/10] ‘แก่ง’ กับ ‘เขื่อน’ ความต่างที่ทำให้แตก

ไกลแค่ไหนก็จะไป... เมื่อสองนักข่าว พกพาขาและล้อ หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง... Where Chill View Share
2017-07-11 18:20

Where Chill View Share รายการท่องเที่ยว

ตอนที่ 2/10 : ‘แก่ง’ กับ ‘เขื่อน’ ความต่างที่ทำให้แตก

ไกลแค่ไหนก็จะไป...เมื่อสองนักข่าว พกพาขาและล้อ หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง

นี่อาจเป็นการท่องเที่ยวธรรมดา หรืออาจคือการค้นหา...ดินแดนเสรีที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน...Where Chill View Share

ติดตามรายการ "Where Chill View Share" ย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ ThisAble.me / Where Chill View Share