Where Chill View Share [1/10] รถไฟไทยกับคนติดล้อ

นี่อาจเป็นการท่องเที่ยวธรรมดา หรืออาจคือการค้นหา...ดินแดนเสรีที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน... Where Chill View Share
2017-07-07 17:29

Where Chill View Share รายการท่องเที่ยว

ตอนที่ 1/10 : รถไฟไทยกับคนติดล้อ

สองขาขึ้นรถไฟพาสองล้อห้อตะลุย กับประสบการณ์ที่คุณอาจไม่เคยพบบนโบกี้หรรษา

เมื่อสองนักข่าว พกพาขาและล้อ หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง

นี่อาจเป็นการท่องเที่ยวธรรมดา หรืออาจคือการค้นหา...ดินแดนเสรีที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน... Where Chill View Share

ติดตามรายการ "Where Chill View Share" ย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ ThisAble.me / Where Chill View Share