คิดว่าคนพิการมีอารมณ์(ทางเพศ)ไหม? | WHOLE IN ONE EP.4

คิดว่าคนพิการจะมีอารมณ์ไหม เขาจะคุยกันเรื่องเพศหรือเปล่า WHOLE IN ONE ไปตั้งคำถามกับคนไม่พิการว่า คิดว่า คนพิการมีอารมณ์ไหม กล้ามีเซ็กส์กับพวกเขาหรือเปล่า แล้วถ้าคุณพิการคุณจะมีอารมณ์ไหม
2017-07-07 15:09

คิดว่าคนพิการมีอารมณ์(ทางเพศ)ไหม? | WHOLE IN ONE EP.4

คิดว่าคนพิการจะมีอารมณ์ไหม เขาจะคุยกันเรื่องเพศหรือเปล่า WHOLE IN ONE ไปตั้งคำถามกับคนไม่พิการว่า คิดว่า คนพิการมีอารมณ์ไหม กล้ามีเซ็กส์กับพวกเขาหรือเปล่า แล้วถ้าคุณพิการคุณจะมีอารมณ์ไหม จะแบกรับสถานการณ์แบบนี้อย่างไร

ลองมาฟังความเห็นที่หลากหลาย เพื่อเรียนรู้ไปสู่คำตอบร่วมกัน