สพฉ.ทำระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านแอพฯ ภาษามือ ตลอด 24 ชม.

2017-06-12 14:22

รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า สถิติข้อมูลคนพิการในปัจจุบันของประเทศไทย มีคนพิการ 1,606,919 คน แบ่งเป็นชาย 861,852 คน และหญิง 745,067  ทำให้ สพฉ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางพัฒนาระบบในการช่วยเหลือคนพิการหากประสบภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มคนพิการที่เข้าถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ได้ยากที่สุด สพฉ.จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ศูนย์TTRS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทำแอปพลิเคชั่น TTRS Video เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

โดยเมื่อคนพิการทางการได้ยินเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้แอพลิเคชั่น หรือสื่อสารผ่านตู้ TTRS ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 120 ตู้ทั่วประเทศ ตามสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า และสถานีขนส่งมวลชน เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยใช้ภาษามือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการประสานงานต่อมายังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ของแต่ละจังหวัด เพื่อซักประวัติ อาการ และระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งจัดส่งทีมผู้ปฎิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินไปให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งการสื่อสารกับผู้ป่วยสามารถทำได้ 3 แนวทาง คือ บทสนทนาข้อความ  วิดิโอคลิป และ วิดีโอคอลสดๆ  ซึ่งจะมีการวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ 3 สายระหว่างผู้ป่วย ล่าม และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้วย

นอกจากนี้เพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว ทันท่วงที สพฉ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วีดีโอผ่านบริการการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางการแพทย์  เพื่อรองรับการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมี 19 จังหวัดที่รองรับการให้บริการดังกล่าวคือ จังหวัดพิษณุโลก อุบลราชธานี สมุทรปราการ นนทบุรี  สุราษฎร์ธานี  สมุทรสาคร เชียงราย ภูเก็ต ชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู เชียงใหม่ สงขลา นครพนม กรุงเทพมหานคร และในอนาคตจะพัฒนาให้ครอบคลุมทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

รอ.นพ.อัจฉริยะ กล่าวย้ำว่า คนพิการทางการได้ยินสามารถติดต่อผ่านล่ามภาษามือได้ทาง เว็บไซต์ www.ttrs.in.th หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น TTRS Video ได้ทั้งระบบ ios และแอนดรอย ซึ่งหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง