คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างไรในออสเตรเลีย I TWT Ep.13

2021-06-23 13:20

คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างไรในออสเตรเลีย คุยเรื่องนโยบาย คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ TALKWITHTHISABLE.ME คุยกับ สุธีนุช ตั้งสถิตย์กุลชัย NDIS Specialist Support Coordinator อาชีพ Social Worker (นักสังคมสงเคราะห์) ถึงคุณภาพชีวิตคนพิการในออสเตรเลียว่าเป็นอยู่อย่างไร