ทำไมเรื่องคนพิการจึงกลายเป็นข่าวชายขอบ I TWT Ep. 12

2021-06-16 02:49

ปัญหาหลายเรื่อง เหตุการณ์หลายอย่าง ทั้งที่หลายคนก็มองเป็นประเด็นสำคัญ แต่ทำไม ช่องข่าวไม่นำเสนอ หลายเรื่องไม่เป็นประเด็น หรือสื่อสารออกไป กลายเป็นผิดซะงั้น โดยเฉพาะข่าวคนตัวเล็กตัวหน่อย คนกลุ่มเฉพาะ หรือกลุ่มความหลากหลาย

เช่นเดียวกับเรื่องคนพิการ และคนอีกหลายกลุ่ม ทำไมจึงกลายไปอยู่ชายขอบ ทำไมข่าวไม่ค่อยนำเสนอ ทำไมถึงเกิดสำนักข่าวประเด็นใหม่ๆ เราจะผลักดันเรื่องของผู้คนได้อย่างไร เราชวน เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา ผู้ช่วยบรรณาธิการ ประชาไทอิงลิช