รีวิวฉีดวัคซีนโควิดจากคนตาบอด I TWT Ep.11

2021-06-07 15:44

ประสบการณ์ฉีดวัคซีน- 19 ของคนตาบอด

TALKWITHTHISABLE.ME ชวนคุยกับ ปิยณัฐ ทองมูล คนตาบอดกับประสบการณ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของเขาความกังวล ขั้นตอนการเข้ารับ รวมถึงผลกระทบของคนตาบอดต่อสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา