โควิดกับคนพิการไทยเอาไงดี I TWT Ep.10

2021-06-07 15:39

TALKWITHTHISABLE.ME คุยออนไลน์เรื่องสถานการณ์โควิด-19 กับคนพิการ

คุยกับชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ถึงสถานการณ์ที่คนพิการต้องเผชิญ ผลกระทบ ทางออก และวัคซีนโควิด-19