สิทธิคนพิการเป็นอย่างไรในอังกฤษ I TWT Ep.08

2021-06-07 15:13

สิทธิคนพิการเป็นอย่างไรในอังกฤษ Talk with Thisableme Live! ชวนคุยกับ เพียงฝัน แกรนต์ แพทย์ที่มีภาวะออทิสติก

ซึ่งขณะนี้ทำงานในบทบาทหน้าที่ของ Marie Curie Early Career Researcher สาขาแพทยศาสตร์

Queen’s University Belfast ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ประเทศสหราชอาณาจักร