ความยุติธรรมอันเงียบงันของคนหูหนวก | อ่านให้ฟัง

2021-05-31 01:51

คนหูหนวก กลุ่มคนที่แม้แต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังเป็นเรื่องยาก ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมที่แทบจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเลย แล้วพวกเขาทำอย่างไรเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และทำอย่างไรคนหูหนวกจึงจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ชวนคุยกับสุจิตรา พิณประภัศร์ ล่ามภาษามือและทนายความ จากนักศึกษาหลักสูตรล่ามภาษามือวิทยาลัยราชสุดาที่เรียนนิติศาสตร์ควบคู่ บ่มเพาะให้เธอเห็นถึงข้อจำกัดที่คนหูหนวกเผชิญ ชวนคุณเงี้ยหูฟังเสียงความยุติธรรมอันแผ่วเบาของคนหูหนวก และชวนคิดไปต่อว่า จากเสียงของความยุติธรรมนี้ยังมีเรื่องอะไรที่เราต้องฟังให้มากขึ้น thisableme #อ่านให้ฟัง​​ หยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟัง แบบไม่ต้องอ่าน