โควิดมาอีกแล้ว คนพิการก็ชิหัยสิก๊าบ I TWT Ep.03

2021-05-21 16:09

โควิด 19 มาอีกแล้วระลอกสาม คนเศร้าสุดแบบส้มไม่หยุดคงไม่พ้นคนพิการ Talk with Thisable.me สัปดาห์นี้ ชวนคุยว่า เมื่อโควิดมา คนพิการเดือดร้อนกันอย่างไร ได้รับผลกระทบแบบไหน แล้วเคยได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างไร คนพิการมีหวังอะไรบ้าง แล้วจะปรับตัวกันอย่างไร นั่งคุยแบบห่างกันเกินสองเมตร โดย  นลัทพร ไกรฤกษ์ และ คชรักษ์ แก้วสุราช จาก Thisable.me