ก้าวต่อไปของคนพิการหลังโควิด 19

2021-02-08 13:07

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ชีวิตของคนทั่วโลกก็เปลี่ยนออกไป การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากและล้างมือกลายเป็นเรื่องปกติภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรต่างๆ เช่นนี้ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปมากและเกิดผลกระทบตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้

สำหรับบางคนโควิด-19 ทำให้พวกเขามีรายได้ลดน้อยลง บางคนสูญเสียอาชีพ บางคนต้องทำตัวให้คุ้นชินกับการทำงานที่บ้านเป็นระยะเวลายาวนาน เช่นเดียวกับคนพิการ การแพระระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อรายได้ การเรียน การทำงานและความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังทำให้วิถีชีวิตที่มีข้อจำกัดอยู่แล้วเกิดข้อจำกัดเข้าไปอีก

ชวนคุยกับพวกเขาสี่คนจากสี่ความพิการ ถึงผลกระทบและก้าวต่อไปร่วมกับโควิด-19 ภานินี ธรรมธัชพิมล แม่ของ ‘ช่อแก้ว’ ลูกสาวที่เป็นดาวน์ซินโดรมที่ผันตัวเองไปทำร้านอาหารหลังจากโควิด-19 กระทบกับการทำงานและรายได้ของทั้งครอบครัว , ดรัลพร ทิมนิกาย พนักงานบริษัทที่ใช้ชีวิตบนวีลแชร์หลังได้รับผลกระทบทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตที่ต้องมีผู้ช่วยในชีวิตประจำวัน , ชยาภรณ์ ทองท้วม คนหูหนวกที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในเรื่องการสื่อสารหลังทุกคนล้วนใส่หน้ากากในชีวิตประจำวัน และปิยณัฐ ทองมูล ชายตาบอดที่ต้องปรับเปลี่ยนมา Work From Home และเขาก็ค้นพบว่า การทำงานแบบใหม่นี้ก็มอบความเป็นอิสระและเวลาที่มากขึ้นในการทำงานอีกด้วย

#มนุษย์กรุงเทพฯxThisablexกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์