ลุงพตคนพิการแห่งม็อบราษฎร

2020-11-09 13:29

หากคุณเคยมีโอกาสไปเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่ม 'ราษฎร' คุณน่าจะเคยพบ "ลุงพต" ชายพิการทางร่างกายที่ออกมาร่วมเคลื่อนไหวในครั้งนี้ โดยมีข้อเรียกร้องหลักในเรื่องของการจ้างงานคนพิการ

thisable.me คุยกับลุงพต คนพิการแห่งม๊อบราษฎร ถึงเหตุผลและความคาดหวังของการเข้าร่วมชุมนุม และก้าวต่อไปของลุงในพื้นที่การเมืองในครั้งนี้

อนึ่ง สำหรับเรื่องการจ้างงานคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสมาคมแต่ละประเภทความพิการระดับชาติ เคยไปยื่นหนังสือเรื่องการจ้างงานคนพิการ ให้เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดอีกประมาณ 8,000 อัตรา