Skip to main content

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา บริษัท กล่องดินสอร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “เรียนด้วยกัน ครั้งที่ 1 โดยมีนักเรียนพิการทางการได้ยินและอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 กรกฎาคม

หลังจากอบรมแล้ว ได้นำผลงานของนักเรียนมาจัดแสดงภายใต้ชื่อ "See Scenes" ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยมีสมบูรณ์ ชุติวิโรจน์สกุล ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการสร้างสรรค์ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด, อ.ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ร่วมกล่าวเปิดงาน

สมบูรณ์กล่าวว่า กิจกรรม “เรียนด้วยกัน” เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนคนทั่วไป โดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพ หรือทำงานได้เพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท กล่องดินสอ ที่ต้องการมุ่งสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม (Inclusive Society) ให้เกิดขึ้น

อาสาสมัครที่เข้าร่วมกล่าวว่า ตัวเองนั้นไม่เคยเรียนรู้ภาษามือ หรือเรียนทางด้านกราฟิกมาเลย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกที่ได้ทำงานร่วมกับคนพิการทางการได้ยิน จนทำให้เห็นว่า ชีวิตของคนพิการไม่ได้แตกต่างกับคนไม่พิการ หากได้ใช้เวลาร่วมกันก็จะเข้าใจเขา และสามารถอยู่ร่วมกันได้

 
นักศึกษาที่พิการที่เข้าร่วมกล่าวว่า ในตอนแรกตัวเองรู้สึกกลัวที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น พอได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่หูดี ก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน สอนภาษามือให้ มีความสุข สนุกที่ได้ร่วมกิจกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานหรือทำงานได้
 
 
นอกจากจะมีการแสดงผลงานของนักศึกษาและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม “เรียนด้วยกัน” แล้ว ยังมีการแสดงเพื่อบอกกล่าวเกี่ยวกับงานของตัวเอง ร่วมกับคณะละครเงียบ Baby mine ในวันที่ 23 กรกฎาคม เพื่อประกอบความเข้าใจผลงาน final ในหัวข้อ “ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉัน” โดยการแสดงจะใช้ท่าทาง สีหน้า และเสียงเล็กน้อยในการประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่าย ซึ่งการแสดงนั้นเต็มไปด้วยความตลก และสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนดู
 
 
สำหรับผู้เขียน แม้ว่าการสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยินจะยาก แต่เมื่อลองก็พบว่า คนหูดีสามารถเข้าไปคุยโดยใช้ภาษาท่าทางได้ คนพิการเองก็พยายามคุยกับเราด้วยการใช้สีหน้าท่าทาง ก็สามารถทำให้เราสื่อสารได้เข้าใจ และสามารถอยู่ด้วยกันได้ในสังคม