Skip to main content
ปัญหาติดหน้าจอเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวที่มีลูกหูหนวก เพราะเมื่อพ่อแม่ใช้ภาษามือไม่เป็น ลูกก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจเด็กๆ จึงง่วนอยู่กับน่าจอที่มีภาพแสดงท่าทางต่างๆ  นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกิดขึ้น หากแต่เป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวหูหนวกต้องเจอ เมื่อการสื่อสารภาษามือยังเป็นเรื่องที่เ
หลายคนมักเข้าใจกันว่าภาษามือทั่วโลกนั้นเหมือนกันหมด แต่ความจริงนั้นไม่ใช่เลยแม้แต่ประเทศที่มีภาษาพูดใกล้เคียงกันก็มีภาษามือที่แตกต่างกันลิบลับจนใช้สื่อสารระหว่างกันไม่ได้...เรามารู้จักภาษามือแต่ละประเทศกันเถอะ!
 ไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า เมื่อไรก็ตามถ้าพบใครถือไม้เท้าขาวเดินอยู่ก็จะรู้ได้ทันทีว่าคนนั้นเป็นคนตาบอด