Skip to main content

ไทยสมายล์ เปิดตัวการบริการ "อักษรเบรลล์" และ "ภาษามือ" เพื่ออำนวยความสะดวกคนพิการทางสายตาและการได้ยินเข้าถึงระเบียบความปลอดภัยและการปฏิบัติตัวบนเครื่องบิน

 

สายการบินไทยสมายล์ นำเสนอบริการสำำหรับผู้โดยสารพิการและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ด้วยการติดตั้ง Wheelchair in Cabin บนเครื่องบิน 20 ลำ และมี Safety Instruction (คู่มือความปลอดภัย) ในรูปแบบภาษาเบรลล์ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางสายตา และจัดลูกเรือแนะนำระเบียบด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยภาษามือเพื่อคนพิการทางการได้ยิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า ไทยสมายล์มุ่งนำเสนอบริการในรูปแบบของ Smile Service Links ในทุกจุด ตั้งแต่การสร้างรอยยิ้มเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน ณ ศูนย์บริการลูกค้า, ห้องรับรองพิเศษสมายล์เลานจ์ ตลอดจนการให้บริการบนเครื่อง รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและจัดการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นสำคัญโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่มุ่งเน้นการบริการที่มีความเท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติ ภาษา และลักษณะทางกายภาพ

"นั่นจึงเป็นที่มาที่ไทยสมายล์มองเห็นและให้ความสำคัญกับผู้โดยสารพิการ รวมทั้งกลุ่มผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่เพียงผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้ หรือเด็กเดินทางคนเดียวอายุต่ำกว่า 12 ปี อย่างที่เราพร้อมให้บริการอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงวัยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น หรือผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวขึ้นเครื่องได้อย่างสะดวก เราจึงจุดประกายถึงเรื่องความเท่าเทียมในการให้บริการขึ้นมา นอกเหนือจากการให้บริการตอบโจทย์ครบถ้วนสำหรับผู้โดยสารปกติ"

เนตรนภางค์อธิบายบริการที่ครอบคลุมในทุกเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เดินไม่ได้ โดยมีวีลแชร์ภายในสนามบินจนถึงขึ้นเครื่อง และการให้บริการรถยก High Lift เพื่อนำผู้โดยสารพร้อมวีลแชร์ขึ้นเครื่อง และล่าสุดได้ติดตั้งวีลแชร์ในห้องโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารภายในเครื่องบินทุกลำ รวมทั้งการจัดทำคู่มืออธิบายขั้นตอนระเบียบด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินเป็นภาษาเบรลล์ ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับคนพิการทางสายตา นอกจากนั้นยังนำเสนอเป็นภาษามือเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งสองกลุ่มได้เข้าใจและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวด้านความปลอดภัยด้วยตนเอง เป็นการสร้างความรู้สึกประทับใจ และนำมาสู่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนอีกด้วย


ภาพจาก http://www.thaipr.net/finance/844555

พัชราภรณ์ จันตะคาด Senior Cabin Crew กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเสมอมา และพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิธีการให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียม หวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและอยากให้ผู้โดยสารทุกคนดูแลตัวเองได้ ซึ่งดีกว่าการรอความช่วยเหลือจากลูกเรือเพียงฝ่ายเดียว การปรับปรุงการให้บริการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สื่อภาษามือ ซึ่งใช้เวลาในการฝึกฝน 2 สัปดาห์และฝึกซ้ำผ่านการดูคลิปวิดีโอ นำไปถ่ายทอดเรื่องราวความปลอดภัยประมาณ 1-2 นาทีให้กับคนพิการทางการได้ยินบนเครื่องบิน นอกจากนั้น การฝึกภาษามือยังสร้างความสนใจในการพัฒนาภาษามือเพื่อสื่อสารอื่นๆ มากขึ้นอีกด้วย