เมื่อเพื่อนตาบอด "อยากแต่งหน้า" เราจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร??

2017-07-11 14:57

เราได้รู้วิธีการพาเพื่อนตาบอดไปเลือกซื้อเครื่องสำอางแล้ว 
คราวนี้ถ้าเพื่อนตาบอดเราอยากแต่งหน้าล่ะ ??  
เราควรจะปฏิบัติและช่วยเหลือเพื่อนเราได้อย่างไร 
คำแนะนำสั้นๆรวมถึงเทคนิคบางอย่างในรูปแบบของ Infographic
จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

เมื่อเพื่อนตาบอดอยากแต่งหน้า เราจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร

เป็นตาให้เพื่อน เวลาเพื่อนหยิบเครื่องสำอางไม่ถูก

เป็นเข็มทิศให้เพื่อน คอยบอกตำแหน่งของเครื่องสำอาง

เทคนิคในการบอกตำแหน่งให้กับคนตาบอด ใช้ระบบบอกทิศทางตามเข็มนาฬิกา ด้านหน้าเท่ากับเลขสิบสอง ด้านซ้ายมือเท่ากับเลขเก้า ด้านขวามือเท่ากับเลขสาม และด้านหลังเท่ากับเลขหก

โลโก้ ThisAble.me