Media

2020-11-19 18:41
"เรามักไม่ค่อยพูดถึงมิติด้านเวลาซึ่งมันมีความสำคัญมาก สำหรับทุกคน คนพิการเวลาของเขาก็มีค่า"
03 Aug 2017
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เราอาจเห็นข่าวเด็กชายชาวต่างชาติ วิ่งงอแงให้รถชนหลังตัวเองอยากกินแมคโดนัล แต่ไม่ได้กินเพราะแม่เลือกที่จะซื้อพิซซ่ามาให้ ในภาพข่าวปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวใหญ่ นอนอยู่ที่พื้น พร้อมด้วยตำรวจ 2-3 คน และชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์ด้วยความงง
26 Jul 2017
'ปัตตานี' นี่นี้เป็นพยาน ... นี่คือการท่องเที่ยวธรรมดา หรือคือการค้นหาดินแดนเสรี ที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง Where Chill View Share
19 Jul 2017
ดินแดนเสรี ที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน... Where Chill View Share ...เมื่อสองนักข่าว พกพา "ขา" และ "ล้อ" หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง
17 Jul 2017
นี่อาจเป็นการท่องเที่ยวธรรมดา หรืออาจคือการค้นหา...ดินแดนเสรีที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน...Where Chill View Share
11 Jul 2017
ไกลแค่ไหนก็จะไป... เมื่อสองนักข่าว พกพาขาและล้อ หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง... Where Chill View Share
07 Jul 2017
นี่อาจเป็นการท่องเที่ยวธรรมดา หรืออาจคือการค้นหา...ดินแดนเสรีที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน... Where Chill View Share

Pages