Media

2023-09-13 18:09
“ทุก 40 วินาที จะมี 1 ชีวิตที่สูญไปจากการทำร้ายตัวเอง คุณสามารถช่วยพวกเขาได้” 
08 Mar 2016
รีวิวของเล่นจากอเมริกา ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงพร้อมสติกเกอร์รอยแผลเป็น โมเดลฮีโร่ผิวดำ หรือตุ๊กตาคิมมี่ แคร์ พร้อมผมหลายแบบ เพื่อเด็กที่เป็นมะเร็ง

Pages