Skip to main content
เพราะความเจ็บป่วยทางจิตใจอย่างจิตเภทรุนแรงนั้นต้องได้รับการดูแลจากคนใกล้ชิด และเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บป่วยมักมาจากคนดูแลเสียส่วนใหญ่ ซึ่งอาจมีอารมณ์ ทัศนคติส่วนตัวและอคติที่ซ่อนอยู่ในคำบอกเล่าเหล่านั้น แต่จะดีอย่างไรหากได้ยินเรื่องเล่าเหล่านี้จากผู้ป่วยเอง เนื่องในเดือนพฤษภาคมเป็นเด
23 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดเสวนาช่วงเช้าในหัวข้อ “10 ปี ระบบสวัสดิการผู้ช
สายตาเลือนรางเป็นอีกหนึ่งความพิการที่อาจเห็นได้ไม่ชัด และคนทั่วไปอาจคิดว่าคนสายตาเลือนรางไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตอย่างคนพิการประเภทอื่นๆ แต่แท้จริงแล้วสายตาเลือนรางเป็นความพิการที่พบได้มาก ไม่ว่าจะในกลุ่มผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ ผลกระทบจากความเจ็บป่วยและโรคที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุก
นิยามคนพิการเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายเพราะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านั้นมีทัศนคติต่อคนพิการอย่างไร และให้ความสำคัญแก่คนพิการมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้จะเป็นนิยามสั้นๆแต่สามารถบอกแนวคิดที่แต่ละประเทศใช้ในการทำงานเกี่ยวกับประเด็นคนพิการได้
ใครๆ อาจพูดกันว่า ประสบการณ์นำมาซึ่งความสำเร็จ เช่นเดียวกับผู้ชายตัวเล็กอย่างภาษ อินก่ำ พ่อค้าขายแหนมออนไลน์ ที่เขาได้ผ่านการลองผิดลองถูก ทดลองทำในสิ่งที่ชอบโดยไม่กลัวความผิดหวัง Thisable.me ชวนรู้จักภาษผ่านสิ่งที่เขาทำมาตลอด ซึ่งทำให้เราได้รู้เรื่องราวชีวิต ประสบการณ์ในการลองทำสิ่งต่าง
รวมสายรถเมล์ชานต่ำวีลแชร์ขึ้นได้ หลังจากไปนี่งรอรถเมล์ 2 ชั่วโมงแล้วไม่ได้ไปไหน (
วีลแชร์นั่งรถเมล์ไปเที่ยวสนามหลวง! วันหยุดยาวแบบนี้พวกเราเลยอยากชวนไปเที่ยวที่สำคัญๆในกรุงเทพฯ กันหน่อย และสนามหลวงก็เป็นอีกที่ที่ทั้งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพฯ นอกจากนี้สนามหลวงยังใกล้กับสถาน