Skip to main content
นายกฯ กล่าวปราศัยวันคนพิการสากล 2566 มุ่งสร้างรายได้ ขจัดเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ทุกคนเท่าเทียมเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2566 เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ช่องยูทิวบ์ทำเนียบไทยคู่ฟ้า สดจากทําเนียบรัฐบาล 
“ทำไมคนที่ครบ 32 ไม่ทำแบบเขา (คนพิการ) บ้าง ทำสิ่งดีๆ แค่นั้นแหละ” อ่านปาฐกถาคำต่อคำของ ‘นายกรัฐมนตรี’ ในวันคนพิการสากล 2565 
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 องค์การสหประชาชาติ (United  Nations) ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันคนพิการสากล" (International day of persons with disability) เพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (WPA-World Programme of
3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล (International day of persons with disability) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของความเข้าใจเรื่องความพิการการช่วยเหลือ สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ
เครือข่ายดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ นครปฐม จัดกิจกรรมแจกสติ๊กเกอร์และใบปลิวอธิบายความสำคัญของวันที่ 3 ธันวาคม วันคนพิการสากล ในงานวันคนพิการจังหวัดนครปฐมซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 
3 ธันวาคม ของทุกปี วันคนพิการสากล (International day of persons with disability) กำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 โดยมีชื่อเดิมว่า ‘International Day of Disabled Persons’ ถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของจุดมุ่งหมายแห่งความเข้าใจในเรื่องความพิการ การช่วยเหลือ สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ นอกจากนั้นวันนี้ ยังเป็นวันยังเป็นวันแห่งการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหวังในการทำให้สังคมตระหนักถึงความ ‘เท่าเทียมของโอกาส’  การฟื้นฟู และป้องการความพิการ โดยมีแผนการทำงานคือ ‘เน้นการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความเท่าเทียม’  อีกทั้งยังต้องการที่จะปกป้องสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ เท่าเทียมกับประชากรคนอื่นๆ ร่วมทั้งคาดหวังให้มีความเท่าเทียมและการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย