กลุ่มนักกฎหมายคนพิการยื่นข้อเรียกร้อง การเข้าถึงธุรกรรมการเงินของคนตาบอด

2020-01-24 14:35

บนเฟซบุ๊กของผู้ใช้ที่ชื่อ Ekapap Lamduan ได้เผยแพร่ข้อเรียกร้อง จากกรณีที่คนตาบอดไม่สามารถใช้งานด้านธุรกรรมการเงินด้วยตู้กดเงินสดหรือ ATM ได้ โดยนอกจากข้อเรียกร้องต่อธนาคารแล้ว ยังได้มีการจัดทำข้อเรียกร้องบนเว็บไซต์ Change.org ต่อกรณีดังกล่าวด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

-


ภาพจากEkapap Lamduan

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสมาคมธนาคารไทย และผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการพาณิชย์ทุกแห่ง

แม้ไทยจะมีเครื่อง ATM จำนวนมาก ติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีอยู่กว่า 200,000 คน ไม่สามารถใช้งานได้โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะปัจจุบันเครื่อง ATM กำลังถูกเปลี่ยนเป็นระบบ touch screen และไม่มีฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นเลย

ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ต้องให้ผู้อื่นกดเงินหรือทำธุรกรรมแทนให้ เป็นโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงบัตรและรหัส ATM สูญเสียความเป็นส่วนตัว สูญเสียความปลอดภัยทางการเงินนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำทางการเงิน

การได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมิใช่หรือ แต่ทำไมคนกลุ่มนี้กลับถูกหลงลืม ไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐเลย หลายๆ ธนาคารก็ยังเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้ ธนาคารแต่ละสาขาสร้างวิธีปฏิบัติสำหรับคนพิการทางสายตาแตกต่างออกกันไป ขึ้นอยู่กับผู้จัดการ ซึ่งเป็นอุปสรรคทางการเงินอย่างมาก เช่น การเปิดบัญชีต้องมีผู้ดูแลคนพิการมาร่วมเปิดบัญชีหรือร่วมเป็นพยานในการทำธุรกรรมครั้งนั้นด้วย การถอนเงินต้องมีผู้ดูแลคนพิการเซ็นต์ยินยอมด้วยเสมอ หรือไม่อนุญาตให้คนพิการทำบัตรกดเงินสด เพราะเขามองผู้พิการเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และต้องการตัดปัญหาความยุ่งยากจากลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งเป็นความเห็นและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ปิดโอกาสไม่ให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงกาบริการทางการเงิน กลายเป็นว่า คนตาบอดบางคนมีรายได้แต่ไม่มีบัญชีธนาคาร บางคนมีเงินเดือนแต่ก็ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ มีเงินในบัญชีเหมือนมีขุมทรัพย์ปิดตาย ทำไมนำออกมาใช้ได้ยากเหลือเกิน

กลุ่มนักกฎหมายคนพิการจึงขอเรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้
1. เรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เข้ามาควบคุมและออกหลักปฏิบัติของธนาคารที่มีต่อคนพิการให้เหมือนกันทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกและได้รับความเป็นธรรมทางการเงิน
2. เรียกร้องให้ธนาคารทุกแห่งต้องจัดหาตู้กดเงินสด (atm) ที่มีระบบสนับสนุนการใช้งานสำหรับคนพิการทางสายตา
3. ในระหว่างจัดหาตู้ ATM ดังกล่าว ให้ธนาคารเยียวยาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถกดเงินสดด้วยตัวเองได้

ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่เห็นด้วยกับการเรียกร้องครั้งนี้ กรุณาลงชื่อในแคมเปญนี้ และได้โปรดบอกต่อไปยังเพื่อนๆและผู้ที่ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ ให้มาลงชื่อด้วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้นของเรา
ขอแสดงความนับถือ
#กลุ่มนักกฎหมายคนพิการ
http://chng.it/SgR64B6hYY