คนพิการสู่ผู้ประกอบการ กับนโยบายคนพิการของพลังประชารัฐ

2019-03-25 15:15

คุยนโยบายคนพิการพรรคพลังประชารัฐกับกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค ทั้งเรื่องนโยบายการสนับสนุนคนพิการเป็นผู้ประกอบการ และแนวทางการพัฒนาคความสามารถของคนพิการให้เป็นต้นแบบของคนพิการคนอื่นๆ

นโยบายคนพิการของพลังประชารัฐ

เราได้หารือกับทางแกนนำคนพิการมาระยะและตกผลึกนโยบาย 5 เรื่อง

1. สนับสนุนให้คนพิการเป็นผู้ประกอบการ การเป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าต้องออกจากกระบวนการการผลิต

2. การเข้าถึงเรื่องข้อมูล รวมไปถึงตึกอาคารต่างๆ Accessibility for all เป็นสิ่งที่เราอยากจะพยายามปรับปรุง

3. Assistive technology หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างที่ stephen hawking ได้ จนดังระดับโลก สอนหนังสือได้อีกด้วย ทั้งหมดที่เป็นไปได้เพราะเทคโนโลยี คนหูหนวกถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะลำบากแต่สมัยนี้ก็มีเครื่องช่วยฟังจนใช้ชีวิตเหมือนปกติ

4. Personal assistant ถ้าคนพิการมีผู้ช่วยเหลือที่ดีเขาก็ใช้ชีวิตได้พอสมควร

5. การศึกษาและการฝึกทักษะของคนพิการ ทำยังไงให้เขาเข้าถึงและมีโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม

เราทำ 5 เรื่องนี้พอแล้ว ห้าเรื่องนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคนพิการทั้งประเทศไทย ปัจจุบันคนพิการเกิดน้อยลงเรื่อยๆ แต่เกิดจากอุบัติเหตุมากขึ้น

ในการทำให้คนพิการเป็นผู้ประกอบการ มีโมเดลกฎหมาย Social enterprise เราจะตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคนพิการ เราทำได้เลยภายในสามเดือน

เรามีบุคลากรเยอะมาก คนพิการภายหลังอาจเป็นนักบัญชี นัก Marketing ฯลฯ เราก็เอาเขามาร่วมกับเรา ผมมั่นใจว่าจะเปลี่ยนชีวิตของคนพิการให้มีความหวัง นอกจากนี้ยังมีอีก 3-4 อย่างคือ หมอนวดตาบอด ในหนังกำลังภายใน อาจารย์ตาบอดสอนกระบี่ก็เก่งเป็นพิเศษ หมอนวดคนตาบอดผมจึงมั่นใจเลยว่าเขาจะนวดได้ดี พรีเมี่ยมด้วยซ้ำไป อีกเรื่องคือเรื่องเกษตร สินค้าเกษตรปลูกเห็ด ปลูกผัก ปลูกทุกอย่าง และงานหัตถกรรม

เรามีกองทุนผู้พิการ 12,000 ล้าน สามารถเป็นทุนเบื้องต้น และหาตลาดให้ เมื่อดำเนินการได้ก็จะเปลี่ยนผู้พิการให้เป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หมอนวด หัตถกรรม จดบันทึกการประชุม อ่านหนังสือ อัดเทป เพียงแค่เราต้องให้โอกาส

Personal assistant หรือผู้ช่วยเหลือยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม หากเป็นฟรีแลนซ์ก็ไม่ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จึงควรจ้างเขาในอัตราเบื้องต้นไม่ต้องแพงนัก และบวกจากค่าจ้างจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าไป นอกจากนี้จะสนับสนุน PA รับจ้าง หลังจากมีคนสมัครเข้ามาก็จะมีการอบรมตามหลักสูตร และให้พม.รับรอง

ความเป็นไปได้ของนโยบาย

เรามั่นใจในโครงการเพราะเคยคุยกับผู้นำกลุ่มคนพิการ นโยบายทั้งหมดมาจากเขา เราต้องทำให้คนพิการมีตัวอย่างความสำเร็จ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นต่อไป นักกีฬาพิการไม่มีแขนมีขายังทำได้เลย เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ นโยบายทั้งหมดต้องมองให้ทะลุว่าจะทำยังไง ทุกอย่างเป็นไปได้ ข้าราชการจะคิดว่ากฎหมายคือพระเจ้า ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่จะสั่งเขียนกฎหมายใหม่

ทำไมถึงให้ความสนใจเรื่องคนพิการ

ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องสวัสดิการจากรากฐาน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ปีที่ผ่านมากฎหมายสำคัญของรัฐบาลมาจากผมหลายอย่าง ทั้งเรื่องเกษตรพันธสัญญา โชว์ห่วยชุมชน  ธนาคารชุมชน วิสาหกิจชุมชน ป่าชุมชน และแชร์ลูกโซ่ เราเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาของสังคมไทย คนตัวใหญ่รังแกคนตัวเล็ก คนที่ช่วยชุมชนมีหลายกลุ่ม ส่วนหนึ่งเป็นเอ็นจีโอประชาสังคมซึ่งไม่เวิร์ค ผมโชคดีที่เป็นเอกชน มองปัญหาของสังคมจากมุมมองของเอกชนที่ทำเพื่อสังคมเพื่อทำให้คนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

 

อ่านนโยบายคนพิการจากพรรคอื่นๆ ได้__ที่นี่__