ผลักดันความเท่าเทียมผ่านศูนย์เรียนรู้-อาชีพคนพิการกับชาติพัฒนา

2019-03-23 11:59

คุยนโยบายคนพิการกับพรรคชาติพัฒนา กับเยาวภา บุรพลชัย ถึงโยบายที่ไร้ความขัดแย้งกับใคร  ที่จะทำให้คนพิการใช้ชีวิตสะดวกด้วยการออกแบบแบบอารยสถาปัตย์ การผลักดันให้คนทุกคนสุขภาพดีด้วย Sport Complex ทั่วประเทศ

มุมมองของพรรคชาติพัฒนาต่อคนพิการเป็นอย่างไร

คนพิการเลือกเกิดไม่ได้ แต่คนพิการมีศักยภาพเทียบเท่ากับคนปกติได้ หากมีการอำนวยความสะดวกให้กับเขาในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้รับการสนับสนุนในการประกอบอาชีพหรือการศึกษา

ปัญหาคนพิการที่พรรคมองเห็นมีอะไรบ้าง

เรื่องถนนหนทางหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ขนส่งสาธารณะไม่เอื้อสำหรับคนพิการ อีกประเด็นก็คือการใช้ชีวิตหรือการเข้าถึงสิทธิต่างๆ การศึกษา และการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ทั้งคนพิการด้านร่างกาย หรือความพิการทางสมอง ที่อาจเข้าไม่ถึงสิทธิเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นโยบายคนพิการของชาติพัฒนา

พรรคมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะสำหรับคนพิการ เราเน้นความเสมอภาคของทุกคน นโยบายแรกไม่ว่าคุณจะเป็นใครเรามีนโยบายที่จะช่วยเหลือแม่ที่มีบุตร เป็นเงินสงเคราะห์บุตรให้เดือนละ 1,000 บาท จนกว่าอายุจะถึง 18 ปี ซึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทา แบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของผู้หญิง คนพิการก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินตรงนี้ด้วย

สองคือเรื่องการศึกษา เราสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแก่ คนจน คนรวย คนพิการ ต้องเกิด TK Knowledge Center สถานที่ที่ให้คนทุกเพศ ทุกวัยเข้ามาเรียนรู้ เรียนคอร์สออนไลน์ กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

เราเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องอารยสถาปัตย์ Universal Design เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำหรับคนพิการอย่างเดียว โดยจะเริ่มจากหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และสำนักงานเขต

การสนับสนุนอาชีพ กองทุน 1 หมื่นล้านบาทในการทำ OTOP ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมเพื่อก่อเกิดรายได้ในชุมชน คนพิการสามารถทำในสิ่งที่ตนเองทำได้ ไม่ว่าเป็นเรื่องของงานฝีมือหรือว่ากิจกรรม

นอกจากนี้นโยบาย Smart governance หรือการใช้ระบบดิจิตอลในการประสานงานจะทำให้คนพิการสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการขอแบบฟอร์ม ทำกิจกรรมต่าง ๆ และเอกสารทางราชการ

ปัญหาของนักกีฬาคนพิการ

ถ้าได้เป็นรัฐบาลเราอยากจะทำให้เบี้ยเลี้ยงนั้นเท่ากัน และสนับสนุน Mini Sport Complex ในทุกอำเภอ คนพิการสามารถเข้ามาใช้ศูนย์กีฬาได้ ได้มาเจอเพื่อน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น อาจจะทำให้สังคมยอมรับในความสามารถของคนพิการ

 

ทำไมคนพิการถึงควรเลือกพรรคชาติพัฒนา

ตอนนี้มีพรรคเยอะมาก ทุกพรรคก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนเรื่องของคนพิการอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการเมืองในประเทศมีความขัดแย้งมาก แม้ตั้งใจพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือด้านสังคมเศรษฐกิจ แต่สุดท้ายมก็ไปไม่ถึงไหนเพราะว่ามีความขัดแย้ง แต่พรรคชาติพัฒนาเราเคารพทุกความคิดเห็นทางการเมืองทุกฝ่าย พร้อมร่วมมือกับทุกพรรคโดยไม่สร้างเงื่อนไขอะไรให้กับประเทศชาติ ไม่ทำให้ประเทศชาติต้องสะดุด พรรคชาติพัฒนาไม่เคยโจมตีพรรคไหน เราพูดแต่นโยบาย สิ่งที่เราอยากจะทำ เราพูดแต่สาระของพรรค ถ้าเลือกพรรคชาติพัฒนาประเทศชาติไม่มีปัญหาแน่นอน

คนพิการจะมีส่วนร่วมออกนโยบายได้อย่างไรบ้าง

ติดต่อได้เลยว่าอยากทำงานการเมือง คนพิการรู้ดีที่สุดว่าควรจะต้องปรับอะไร เรามีหน้าที่ทำให้นโยบายมันออกมาสมดุล เราอยากให้คนพิการมาทำงานการเมือง

 

อ่านนโยบายคนพิการจากพรรคอื่นๆ ได้__ที่นี่__