ไทยรักษาชาติ: ขจัดอุปสรรค บังคับใช้กฎหมายและเพิ่มการมีส่วนร่วมของคนพิการ

2019-03-12 16:04

'โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวทัน' เป็นสโลแกนของพรรคไทยรักษาชาติ ThisAble.me จึงชวนคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ เชิดชัย ตันติศิรินทร์ คณะกรรมการนโยบายพรรคไทยรักษาชาติว่า แล้วคนพิการจะก้าวทันได้อย่างไร

ร่วมพูดคุยปัญหาคนพิการที่ไทยรักษาชาติมองเห็น และนโยบายที่ฝันอยากจะทำ เพื่อเป็นข้อมูลในระยะยาวสำหรับการทำนโยบายคนพิการต่อไป อนึ่ง พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบเมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา และการเลือกพรรคไทยรักษาชาติในบัตรลงคะแนน จะทำให้บัตรใบนั้นกลายเป็นบัตรเสีย

ไทยรักษาชาติมองคนพิการอย่างไร

คนพิการบางส่วนเป็นคนที่ต้องการการช่วยเหลือ บางส่วนต้องการการส่งเสริมและพัฒนา แนวคิดหลักของพรรคมุ่งเน้นเรื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ กระจายความมั่นคงให้ประชาชน ตามสโลแกน ‘โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวทัน’

สถิติคนพิการในประเทศไทยปี 60 มีลงทะเบียนเกือบ 2 ล้านคน และมีคนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีก จากจำนวนนั้นร้อยละ 40 ร่างกายสามารถใช้งานได้ เครือข่ายคนพิการเริ่มมีการตั้งศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการในหลายที่ทั้งนครปฐม ชลบุรี นนทบุรี และขยับการรวมตัวเป็นระดับสภาฯ เพื่อขับเคลื่อนหลายประเด็น ทั้งเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิการเข้าถึงต่างๆ และการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในโรงพยาบาล

ผมมองอุปสรรคเกิดขึ้นทั้งเรื่องร่างกาย สิ่งแวดล้อม ระบบต่างๆ กฎหมาย สถาบันการเมือง เป็นเรื่องที่พรรคต้องเอาใจใส่ คนพิการเองปัจจุบันมีหลายกลไกที่ร่วมซัพพอร์ท เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือจากกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่ากลไกเหล่านี้นั้นใช้ได้ไหม เพื่อไม่ให้เป็นเพียงการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ทำบุญ เพราะคนพิการมีสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ที่ระบุไม่ให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการหรือสภาพทางกาย

พรรคเห็นปัญหาอะไรและจะแก้ไขอย่างไร

พ.ร.บ. 2 ตัวที่เกี่ยวข้องอย่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 56 ที่มีกลไลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และพ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี 34 มีการให้เบี้ยยังชีพ 500 บาทและเพิ่มเป็น 800 บาท ในหนึ่งปีจะใช้เงินไป 28,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่มากพอสมควร แต่กลับไม่ได้ผล

ฉะนั้นเบื้องต้นก็คงต้องช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าก่อนและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ตามหลัก Universal Design สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อคนพิการต้องถูกแก้ไข โดยออกเป็นกฎกระทรวงและต้องมีการตรวจสอบการใช้งาน ทางเดินเท้าต้องถูกแก้ไข

ผมชอบรัฐธรรมนูญปี 40 ที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ทุกอย่างมาจากการเลือกตั้ง เพราะคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เขาก็ไม่สนใจเสียงของความต้องการ  แต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำแบบนี้ไม่ได้ เขาจะโดนตรวจสอบ ประชาชนจี้ได้ เราจึงหวังพึ่งระบอบประชาธิปไตยในพรรคการเมืองที่มีตัวแทนของประชาชนมาประกอบขึ้น

คนพิการจะเข้าถึงอาชีพได้อย่างไร

เทรนด์ในอนาคตบางอาชีพจะสูญพันธุ์ อาชีพที่จะดำรงอยู่คืออาชีพที่เกี่ยวของกับไอที สุขภาพ โค้ช PA(Personal Assistant) เพราะฉะนั้นคนพิการไม่ใช่คนที่ประกอบอาชีพไม่ได้ แต่ขาดเพียงโอกาส และมีการสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น การพัฒนาทักษะที่ตรงกับสายงาน การมีล่ามหรือผู้ช่วยในการทำงาน

นโยบายด้านคนพิการของพรรค

1.แก้ไข สร้าง และบรรเทาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ฟุธปาธ การขนส่งที่ต้องมีการเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง รถเมล์ชานต่ำที่ต้องการการเร่งรัดให้เกิดขึ้นจริง ลิฟต์รถไฟฟ้าที่ต้องสร้างให้เสร็จ ดีกว่าซื้อตู้แตะบัตรแล้วก็ไม่ได้ใช้ ไม่รู้เสียเงินไปเท่าไหร่

2.แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัญหา เป็นอุปสรรคและเพิ่มช่องทางในการร้องเรียน

3.สนับสนุนการรักษาพยาบาลที่ดี

4.มีมาตรการตรวจสอบเรื่องการจ้างงานคนพิการ เราหวังว่า ในทางปฏิบัติจะจ้างงานคนพิการได้เพิ่มขึ้น 30%

5.เมื่อมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จะต้องให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมาธิการ

6.เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน

ทั้งนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคการเมืองจะรู้ทุกอย่าง การมีส.ส.จึงเป็นกลไกรับฟังเสียงจากประชาชนแล้วนำมาแก้ไข


 

คิดอย่างไรกับฐานคิดแบบสงเคราะห์

คอนเซปท์ของเราคือถ้าหากสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำ เขายังเข้าถึงบางอย่างไม่ได้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสงเคราะห์ เพียงแต่ต้องให้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้เพื่อบรรเทาไม่ใช่ให้เพื่อยัดเยียด การช่วยมีหลายรูปแบบ การให้เงินก็เป็นการช่วยรูปแบบหนึ่ง ให้ที่พักอาศัยก็รูปแบบหนึ่ง ให้โอกาสก็อีกแบบหนึ่ง

อย่างไรก็ดี พรรคไทยรักษาชาติต้องการให้คนพิการมีโอกาสเพื่อให้คนพิการมีโอกาส ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่หากมีความจำเป็นในระยะแรกก็ก็ต้องบรรเทา ฉะนั้นบัตรคนจนก็คงยังไม่ยกเลิก ให้ต่อ และมีวิธีลดคนจน โดยใช้นโยบายเสริมเช่น สวัสดิการจากรัฐในเรื่องสุขภาพ การศึกษา และการปฏิรูป 3 กองทุนใหญ่เพื่อสร้างระบบสุขภาพ โดยต้องมีความต่อเนื่องของนโยบาย และมีเจ้าภาพฝั่งประชาชน
 

ไทยรักษาชาติต้องการแก้กฎหมายหรือนโยบายอะไรบ้าง

แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆ คือ 1. แก้รัฐธรรมนูญ และ 2. แก้เรื่ององค์กรอิสระ  ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องต้องใช้เวลา กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นประชาธิปไตย ที่ถูกพูดถึงมากคือการปฏิรูปกองทัพ ทำให้ทหารเป็นทหารอาชีพ มีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ของทหาร และกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ต้องถูกปฏิรูปให้เป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียว เพื่อให้อำนาจเป็นของประชาชน

 

อ่านนโยบายคนพิการจากพรรคอื่นๆ ได้__ที่นี่__