มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวโครงการ 'ปั่นไปไม่ทิ้งกันปี 2' ระดมทุนก่อสร้าง 'ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ'

2019-01-21 13:10

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ถนนอรุณอมรินทร์ "มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ" ร่วมกับ "กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" เปิดตัวโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2" 

    

กิจกรรมเป็นรูปแบบของการปั่นจักรยานโดยคนตาบอดและอาสาสมัคร เป็นระยะทาง 1,500 เมตร ผ่าน 15 จังหวัด เพื่อระดมทุนในการก่อสร้าง "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จ โดยจะเริ่มปั่นระหว่างวันที่ 9 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า หลังจากที่มูลนิธิได้เริ่มก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ เชียงดาว ก็มีคนพิการอีกจำนวนมากมาขอเข้ารับการฝึกกับศูนย์ซึ่งทางมูลนิธิฯ เห็นว่านี่คือโอกาสสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ จึงได้จัดระทุนอีกครั้งเพื่อนำเงินมาทำโครงการต่อให้แล้วเสร็จ และเตรียมที่จะสร้างศูนย์ฝึกอาชีพพิการแห่งใหม่ ในโอกาสต่อไป 

โครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 1" ที่ผ่านมา เป็นการปั่นกิจกรรมระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ อำเภอเชียงดาว ซึ่งมีเป้าหมายการระดมทุนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท และสามารถระดมเงินไปได้ทั้งสิ้น 32,495,778 บาท โดยนอกจากพิธีเปิดแล้วยังมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการต่างๆ ทั้งการเลี้ยงจิ้งหรีด ปลูกผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เป็นต้น