PA

10 Jul 2019
จะมีคนพิการรุนแรงสักกี่คนที่ได้ออกมาใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการ? ประเทศไทยมีคนพิการรุนแรงหลายแสนคน กระนั้นเองผู้ช่วยคนพิการกลับมีน้อยนิด แม้งานด้านคนพิการจะคุ้นเคยกับแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ ที่มีกลไกสำคัญอย่างผู้ช่วยคนพิการมาสักพักใหญ่ๆ แล้ว แต่ทำไม คนพิการรุนแรงกลับไม่ได้รับสวัสดิการเรื่องนี้ ชวนคุยกับ ธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ นนทบุรี และศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาและก้าวต่อไปของการทำให้คนพิการรุนแรงได้ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาอยากเป็น
24 Apr 2018
เปิดตลาดนโยบายในฝันของคนพิการ เพิ่มกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ-ผู้ช่วยคนพิการโดยรัฐ-ส่งเสริมท้องถิ่นกำกับหน่วยงาน-ระบุความพิการให้ชัดเจนและตอบสนองความต้องการมากขึ้น
31 Aug 2017
แม้ว่าภาพที่เราชินตา เมื่อพูดถึงความเป็นอยู่ของคนพิการส่วนใหญ่ คือภาพของครอบครัวที่ล้อมหน้าล้อมหลัง ปรนนิบัติดูแล แต่แน่นอนว่า ไม่ใช่คนพิการทุกคนที่มีครอบครัวที่พร้อมจะดูแล และไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการให้คนที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือ เป็นคนในครอบครัว

ThisAble.me Logo