สถ.แจงเลื่อนจ่ายเบี้ยคนแก่-คนพิการ ย้ำจะเร่งรัดจ่ายภายใน 22 ก.ย.นี้

2020-09-11 00:46

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจงเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เหตุติดขัดขั้นตอนจัดสรรงบประมาณ ยันจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 22 ก.ย.นี้ โดยโยกย้ายงบอื่นจ่ายแทน

10 ก.ย.2563 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'ท้องถิ่นไทย' ว่า วันนี้ (10 ก.ย.63) ประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทยเผยว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ก.ย.63 มีความจำเป็นต้องเลื่อน โดย สถ.ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 ก.ย.63 นี้

โดยก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานว่า เฟซบุ๊กเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้โพสต์ข้อความ ว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ก.ย.63 กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาในวันที่ 10 ก.ย. เนื่องจากติดขัดขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณไป-กลับ  ระหว่างกรมบัญชีกลางและ สถ.และระบุว่า อย่างไรก็ดี ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว และจะแจ้งกำหนดวันจ่ายให้ทราบเร็วนี้ อย่างแน่นอน

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับเงินเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ 600-1,000 บาทต่อเดือน หากผู้สูงอายุยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามไปที่ อบต. หรือเทศบาลที่อยู่ปัจจุบัน

กลุ่มคนพิการที่จะได้รับเบี้ยความพิการจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการโดยจะได้รับ 800 บาทต่อเดือน และตั้งแต่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800  เป็น 1,000 บาท หากยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ให้ติดต่อสอบถามที่อบต. เทศบาล หรือสำนักงานเขตที่อาศัย