ครม.ไฟเขียวเยียวยาถ้วนหน้าโควิด-19 แก่ผู้มีบัตรคนพิการ -ฟาก พม.ชี้เยียวยา 2,000 เฉพาะกลุ่มเปราะบาง

2020-04-28 18:25

วันนี้ (28 เม.ย.) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอขอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือคนพิการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยคาดว่าจะดำเนินการจ่ายภายในไม่กี่วันนี้

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการให้แก่ผู้ถือบัตรคนพิการ 2 กลุ่มคือ กลุ่มอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน และคนพิการที่มีทั้งบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี) จำนวน 1 ล้านคน จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยจะเริ่มปรับเพิ่มเบี้ยในเดือน ต.ค.63 

และในวันเดียวกัน พัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับกระแสการรับเงินเยียวยา 2,000 บาท ที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ว่า มีนโยบายดังกล่าว และระบุหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาไว้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทุกคน ได้แก่  เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขาและผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เท่านั้น โดยกระบวนการการตรวจสอบจะเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน ตามระเบียบขั้นตอนของกระทรวง 

พัชรีกล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งดำเนินการสำรวจประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยจะเร่งทำการสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.63 โดยหากพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งมายัง พมจ. ทุกจังหวัด หรือสายด่วน พม.ที่เบอร์ 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง