สธ.เฝ้าระวังคนพิการ-กลุ่มเปราะบางจากโควิด-19 พร้อมจับมือราชสุดาฯ ทำสื่อความรู้คนพิการ

2020-04-17 14:48

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อโควิด-19  กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 เพราะเป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับโรค การป้องกันและการรักษา รวมถึงกลุ่มคนพิการติดเตียง คนพิการเด็กหรือสูงอายุ มีอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ป้องกันโรคยากกว่าคนอื่นๆ ในสังคม

กรมการแพทย์จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแล ป้องกัน รักษาโรคโควิด-19 ให้เข้าถึงคนพิการทุกประเภท เช่น จัดทำตัวอักษรวิ่ง/ ภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน จัดทำสื่ออักษร/ เสียงสำหรับคนพิการทางการมองเห็น และเปิดหมายเลขโทรศัพท์ให้คำปรึกษาที่เบอร์ 02591 4242 ต่อ 6734 6728-9 หรือสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 นอกจากนี้กระทรวงยังมีเครือข่าย อสม. และเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขคอยประสานข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบ 

นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันยังไม่พบรายงานเรื่องคนพิการติดเชื้อโควิด-19 และอ้างอิงถึงแนวทางการป้องกันที่จัดทำโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ การคัดกรองประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ ปรับรูปแบบบริการ เช่น ให้บริการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์, การให้คำแนะนำ/บริการทางการแพทย์ผ่านระบบทางไกล (Tele-Medicine), การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมทั้งจัดบริการช่องทางลงทะเบียนที่สะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อรับเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากรัฐบาลและมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม