พาเพื่อนตาบอดเดินยังไงดีนะ: เจอบันไดทำไงดีนะ?

2018-08-07 13:42

  เวลาเจอบันไดเราจะสามารถช่วยเพื่อนตาบอดขึ้น-ลงบันไดยังไงดี Thisable.me เสนอวิธีช่วยเพื่อนตาบอดได้ง่ายๆ ไปดูกันเลย!

 
 

เพื่อนคนที่1: “มีบันไดอยู่ข้างหน้าอะ”

1.การขึ้นบันได

คนพาเดินเดินนำก่อน 1 ขั้น โดยที่เพื่อนที่ตาบอดจะจับไม้เท้าในลักษณะตั้งขึ้น

 

 

พอเลื่อนขั้น ไม้เท้าจะเหวี่ยงตัวไปกระทบขั้นถัดไปเอง

โดยที่ตัวไม้เท้าจะเป็นตัวนับขั้นและเป็นตัวบอกเมื่อถึงขั้นสุดท้าย

 
 

2.การลงบันได

เพื่อนตาบอดจะกางไม้เท้ายื่นออกมาข้างหน้า

 

 

คนพาเดิน เดินนำก่อน  ขั้นหนึ่งเหมือนกัน ส่วนตัวไม้เท้าจะช่วยวัดระยะบันไดเมื่อถึงพื้น

 

 

เท่านี้เราก็สามารถพาเพื่อนตาบอดของเราขึ้น ลง บันได ได้อย่างปลอดภัย

 
 

LET’S GO!

 

อ้างอิงจาก

https://www.youtube.com/watch?v=vkDmb6apiFE