วิจัยชี้ สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นออทิสติก ‘อาจจะผิด’

2017-09-15 14:53

ที่ผ่านมา แม้ผลวิจัยจะชี้ว่า ผู้หญิงที่มีภาวะออทิสซึมจะมีทักษะในการสื่อสารและทักษะทางสังคมมากกว่าผู้ชาย แต่ในชีวิตประจำวันกลับพบว่าพวกเธอเผชิญอุปสรรคมากกว่า

เพราะผลวิจัยใหม่ชี้ว่า ผู้หญิงที่มีภาวะออทิสซึมนั้นจะมีความยุ่งยากมากกว่าผู้ชายในเรื่องการวางแผน การจัดการ การเริ่มต้นพูดคุยและทักษะในชีวิตประจำวัน เช่น การตื่นนอน การแต่งตัว และสิ่งต่างๆ ที่ต้องทำเพื่อผ่านไปในแต่ละวัน

ผลวิจัยนี้มาจากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้หญิง 79 คน และผู้ชาย 158 คน อายุตั้งแต่ 7- 18 ปี ทั้งหมดถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิสซึม โดยได้ให้ผู้ปกครองของพวกเขาทำแบบสำรวจให้คะแนนเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเด็ก  และพฤติกรรมที่พวกเขาปรับเปลี่ยนไปในแต่ละกิจกรรม

“เมื่อผู้ปกครองถูกขอให้ให้คะแนนพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัน ผลก็ออกมาว่า เด็กหญิงมีแนวโน้มจะเจออุปสรรคมากกว่า รวมไปถึงความมั่นใจในตัวเองด้วย” แอลลิสัน แรตโต้ นักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาพเด็กผ็ซึ่งทำวิจัยเรื่องนี้กล่าว

“มันน่าแปลกใจมากเพราะโดยทั่วไป เด็กหญิงที่มีภาวะออทิสซึมนั้นจะเข้าสังคมและสื่อสารกับคนอื่นได้ดีกว่า และเรามักนึกว่าการเข้าสังคมและทักษะการสื่อสารนี้จะทำให้เรื่องในชีวิตประจำวันของพวกเขาง่ายขึ้น แต่นั่นไม่จริงเสมอไป” เขากล่าว

เด็กผู้หญิงหลายคนไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติก อ้างอิงจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่า ภาวะออทิสซึมพบในเด็กชายมากกว่าถึง 4 เท่าครึ่ง จากผลนี้ทำให้การศึกษาเกือบทั้งหมดมุ่งไปในเพศชาย งานวิจัยชิ้นนี้จึงอาจถือได้ว่าเป็นงานทดลองชิ้นใหญ่ที่สุดชิ้นแรกที่เกก็บข้อมูลของคนที่เป็นออทิสติกเพศหญิง

“การทดลองนี้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีภาวะออทิสติกนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง และพวกเราควรที่จะให้เวลากับมันมากขึ้นเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะสำหรับผู้หญิง หากพวกเราต้องการให้พวกเขาอยู่ในสังคมได้” ลอวเรน เคนเวิร์ทธี ผู้อำนวยการศูนย์ออทิสซึมเด็กกล่าว