ผู้ป่วยติดเตียง

2020-02-05 10:50
ข้าพเจ้าเคยได้รับคำถามว่า ผู้ป่วยติดเตียงยาวนานเช่นนี้ มีเหตุผลอย่างไรที่ยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ในเมื่อมิอาจช่วยเหลือตัวเองได้ มิอาจทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
11 May 2017
หนทางรอดของสังคมผู้สูงวัย สปสช. ร่วมมือ อปท. จัดทำทำเนียบผู้สูงอายุ ส่งหมอดูแลสุขภาพถึงบ้าน พร้อมมีระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและติดเตียง อปท.ยังกังวลการเบิกจ่ายงบผิดระเบียบหรือไม่