ชวนเที่ยวงาน Good Society Expo 2019: รวมหนึ่งแรง เป็นล้านพลัง

2019-10-15 13:45

เมื่อวันที่ 10-13 ต.ค.ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อคนไทยได้จัดงาน Good Society Expo 2019: รวมหนึ่งแรง เป็นล้านพลัง ณ ลานลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงาน 

โดยในวงเสวนาช่วงเช้า เป็นการพูดคุยจากตัวแทนของ 5 หัวข้อหลัก ทั้งเรื่องการศึกษา สิ่งแวดล้อม คนพิการ ต่อต้านคอรัปชันและคุณภาพชีวิตระยะท้าย

ตัวแทนจาก Saturday School เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของการศึกษา และมองว่าเด็กมีความสนใจหลายด้าน เขาจึงต้องการพัฒนาทักษะหลายด้านให้กับเด็กๆ รวมทั้งปลูกฝังให้รักสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เขายังได้ระบุถึงปัญหาการตกหล่นกว่าร้อยละ 70 ระหว่างทาง

อภิชาติ การุณกรสกุล จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางโอกาส โดยเฉพาะด้านอาชีพ แม้บ้านจะเรามี พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา 33 และ 35 แต่สถานประกอบการก็ไม่มีความสามารถที่จะหาคนพิการได้ครบ จึงเลือกส่งเงินเข้ากองทุน และมีคนพิการที่ไม่ได้งานจำนวนมาก คนพิการอยากมีงานใกล้บ้าน งานไม่เรียกร้องวุฒิการศึกษา จึงเกิดเป็นการทำงานใกล้บ้านที่ทุกคนได้ประโยชน์ ชุมชนได้ประโยชน์ ที่ผ่านมูลนิธิฯ ทำได้ 5,000 อัตรา และเน้นย้ำการทำงานในสามมิติคือ ติดตามชีวิตคนพิการหลังจากได้รับโอกาสทางอาชีพ เพื่อเน้นย้ำให้เห็นว่า การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกได้อย่างไร

ตัวแทนจากประเด็นสิ่งแวดล้อมระบุว่า ปัญหาสิ่งเเวดล้อมมีหลากหลาย แม้จะเป็นเรื่องกว้างมาก แต่กลับใกล้ตัวเรามากอย่าง ฝุ่น PM 2.5 น้ำเน่าหรือโลกร้อน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แก้ยากมาก เพราะการแก้ปัญหาจะต้องเปลี่ยนความเคยชิน เรานึกกันไม่ออกว่า ถุงข้าวแกงของเราจะไปอยุ่ในท้องวาฬได้อย่างไร เพราะเรื่องนี้ไกลมากจนอาจไม่รุ้สึก สำหรับปีนี้โชคดีมากที่เรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นกระแส ภาคีสิ่งแวดล้อมได้หยิบยกเรื่องขยะพลาสติกมาเป็นประเด็นให้คนเห็นว่า ถ้าเราไม่เริ่มทำวันนี้ก็อาจไม่ทัน

ในส่วนของประเด็นคอร์รัปชัน ดร.มานะ นิมิตรมงคล ระบุว่า เป็นเรื่องจำเป็นที่คนไทยทุกคนต้องรู้ว่า เราได้รับผลกระทบจากการคอร์รัปชัน เป็น 10 ปีแล้วที่เราใช้รถเมล์ห่วยๆ ควันดำ เราได้ยินข่าวที่น่าเป็นห่วง เช่น การโกงกินอาหารกลางวันเด็ก การเข้าถึงระบบสาธารณะสุขได้ยาก ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนไทยไม่รู้ว่าปัญหาเบื้องหลังคืออะไร เห็นแต่ว่าจะสร้างอะไรทีก็มีข่าวโกงกิน มีข้าราชการตั้งกลุ่มจดทะเบียนหลอกเอาเงินจนผลประโยชน์ตกไม่ถึงคนพิการ ถ้าคนไทยช่วยกันดู เป็นหูเป็นตา ปัญหาก็จะน้อยลงไปด้วย

ในประเด็นชีวิตระยะท้าย มีเนื้อหาระบุว่า ภาครัฐและ บุคลากรสาธารณะสุขต้องเข้าใจว่า เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิต อย่างไรคนก็ต้องตาย คุณจะทำยังไงให้ตายอย่างทรมานน้อยที่สุด ตอนนี้ปัญหาคือ เศรษฐกิจ พื้นที่การรักษา เมื่อป่วยก็หาเตียงยากมาก หรือปัญหาการตายที่่บ้านแล้วต้องชันสูตร หลายคนไม่รู้ระเบียบว่าหากแพทย์เป็นคนเซ็นให้กลับมาบ้าน ก็ไม่ต้องชันสูตร บางคนจึงเรียกรถพยาบาลมาเมื่อมีคนตายที่บ้านเพื่อจะได้เเจ้งว่าเสียบนรถพยาบาล และลดขึ้นตอนยุ่งยากทั้งหลาย 

 

คชรักษ์ แก้วสุราช's picture
Editor, มัลติมีเดีย
content creator ที่หน้าตาดีที่สุดในตำบลบึงยี่โถ