นักเคลื่อนไหวคนพิการยื่นหนังสือ MBK กรุ๊ป แนะสร้าง-วางนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวก

ซาบะหรือมานิตย์ อินทร์พิมพ์ นักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิคนพิการยื่นหนังสือต่อMBK กรุ๊ป โดยยื่นข้อเสนอ 10ข้อเกี่ยวกับเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ หลังมีคลิปเหตุการณ์คนไม่พิการจอดรถในที่จอดคนพิการ

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา มานิตย์ อินทร์พิมพ์ หรือซาบะ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ ที่ทำงานในประเด็นสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ายื่นหนังสือต่อผู้บริหารเอ็มบีเคกรุ๊ป ที่สำนักงานห้างสรรพสินค้าเอ็มบีเค เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องห้องน้ำ ที่จอดรถ เป็นต้นและต้องการที่จะติดตามความคืบหน้าของการจัดสร้างดังกล่าวด้วย

การไปยื่นหนังสือในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีของผู้ใช้รถยนต์รายหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความพิการเข้าจอดในที่จอดรถคนพิการในห้างเดอะไนน์ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าในเครือเอ็มบีเคกรุ๊ป จนทำให้มีปากเสียงกับพนักงานรักษาความปลอดภัย คลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโชเชียลมีเดีย จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝั่งของ รปภ.และคนขับรถ 

มานิตย์มองว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าและนโยบายที่ไม่ชัดเจนของผู้บริหาร จึงเสนอข้อเสนอตามจดหมายไว้ 10ข้อ ได้แก่ 

1.    จัดสร้างที่จอดรถคนพิการ ห้องน้ำคนพิการรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฎกระทรวงให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งจำนวน, คุณลักษณะและมีมาตรฐานที่ดี 

2.    ที่จอดรถคนพิการ ตามกฎหมายกลุ่มคนที่มีสิทธิจำเป็นต้องจอด คือคนพิการ, ผู้สูงอายุและคนป่วย (ที่จำเป็นต้องใช้) กลุ่มคนที่อยู่นอกเหนือ เช่น ครอบครัวที่มาพร้อมกับรถเข็นเด็ก, สตรีมีครรภ์ (ที่จำเป็นต้องใช้) หากสถานที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติม ขอให้เพิ่มพื้นที่โดยไม่นับรวมกับพื้นที่ที่กำหนดตามกฎกระทรวง

3.    จัดทำทางลาดจากทางเท้าเพื่อเข้าตัวอาคารด้านหน้า อย่างน้อย 1ถึง 3จุด ตามความเหมาะสมของระยะความยาวตัวอาคารในแต่ละด้าน เพื่อยกระดับและส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

4.    จัดพื้นที่จอดรถคนพิการใกล้ทางเข้าอาคารให้มากที่สุด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาเพื่อลดปัญหาการแย่งจอดพื้นที่คนพิการ 

5.    ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบาย มีข้อกำหนดที่ชัดเจนในสัญญาว่าจ้าง ในการดูแลและควบคุมสิทธิการใช้งานที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้หน่วยงานใต้บังคับบัญชาทำงานได้สะดวก ลดปัญหาความไม่เข้าใจให้กับทีมดูแล 

6.    กำหนดทีม รปภ. โดยเลือกชุดเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้มแข็ง มีจิตวิทยาที่ดี และทำการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.    เจ้าของสถานที่ควรตั้งข้อกำหนดใช้งานพื้นที่พิเศษ กฎการแก้ไขและจับปรับให้เหมือนกฎเกณฑ์อื่นๆ เช่น การฝ่าฝืนการสูบบุหรี่ เป็นต้น 

8.    ขอให้มีการติดป้ายประกาศถึงสิทธิการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่ชัดเจนอย่างน้อยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อความ “พื้นที่จอดรถพิเศษ สงวนสิทธิเฉพาะคนพิการและคนที่จำเป็นเท่านั้น” , “Accessible Parking / Reserved for Person with Disabilities Only”

9.    ควรมีโครงการรณรงค์เพื่อให้สังคมเกิดสำนึกสาธารณะที่ดี โดยอาจจะทำผ่านระบบประกาศของห้างและหรือปิดประกาศ เพื่อแนะนำให้ทุกคนเคารพสิทธิและกฎเกณฑ์ของสังคม การประกาศบ่อยๆ จำช่วยย้ำเตือนช่วยกระตุ้นจิตสำนึกได้

10.ขอให้ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดทำแผนและรายงานสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ทั้งที่มีอยู่แล้ว ที่ต้องปรับปรุง รวมถึงระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อทำการตรวจสอบและติดตามร่วมกัน 

อย่างไรก็ดี เมื่อเดือน ส.ค.ปีที่แล้ว มานิตย์เคยเข้าพบผู้บริหารระดับสูงในเครือของบริษัทเอ็มบีเคจำกัด (มหาชน) เพื่อขอให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการปรับปรุงที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถใช้งานได้จริง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งหลังจากการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงในครั้งนั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณจอดรถคนพิการที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังต้องเพิ่มเติม จึงคาดหวังว่าห้างสรรพสินค้าในเครือเอ็มบีเคกรุ๊ปจะเป็นตัวอย่างในเรื่องการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ที่อื่นๆ ได้เพราะเนื่องจากที่ผ่านมา สถานที่สาธารณะต่างๆ ในไทย มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ทั้งเรื่องจำนวนและคุณลักษณะ รวมถึงเรื่องการให้บริการด้วย

ทั้งนี้ จากการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงครั้งล่าสุด ได้รับการตอบรับจากทางบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ระบุด้วยว่า ได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณในการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับคนพิการแล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดว

 

ThisAble.me Logo