Vocal tic

2023-11-08 16:09
“ไอโฟนพังไป 10 เครื่องครับ พังก็ซื้อใหม่ จนเครื่องหลังๆ ต้องมีประกัน เคลมจนคุ้ม เคลมมาเก็บไว้ ตอนนี้ใช้โนเกีย 110 ตกเท่าไรก็ไม่พัง”