Skip to main content
“เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้พูดในสภาฯ แทนผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า นี่เป็นหมุดหมายสำคัญมากตั้งแต่เข้ามาเป็น ส.ส.