Skip to main content
เพราะการรักษาอาการป่วยใจและการฆ่าตัวตายนั้นมีต้นทุน ดังกรณีของ UrboyTJ หรือ เต๋า—จิรายุทธ ผโลประการ นักร้องแร็ปเปอร์ ที่โพสต์เล่าอาการและขออนุญาตแฟนๆ ไปรักษาตัวทั้งร่างกายและจิตใจผ่านอินสตราแกรม หลังจากโพสต์นี้ปรากฎบนโซเซียล ต่อมา UrboyTJ  ได้ลงไอจีสตอรี่ว่า “ค่ารักษาพยาบาล 6 แสน ไม่ต้อ