Skip to main content
เขียนโดย จินต์จุฑา พันธุ์ทองคำและ พลอยวรินทร์ ชิวารักษ์งานชิ้นนี้เป็นผลงานจากรายวิชา สิทธิมนุษยชนและวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
“เราสังเกตได้ว่า วันไหนที่แต่งหน้าจัด แต่งตัวดี ถือกระเป๋าแบรนด์ คนมองเราน่าสงสารน้อยลง และได้คะแนน “วีรสตรี” เพิ่มขึ้น พ่วงมากับคำพูดว่า “เก่งนะคะ สวยนะคะ หน้าตาดีนะคะ แต่น่าเสียดายเดินไม่ได้”
ทวิตเตอร์ตอบสนองข้อเรียกร้องจากผู้ใช้งานด้วยการอัพเดทแพลตฟอร์มใหม่ โดยให้ความพิการเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ทวิตเตอร์คุ้มครองผ่านการทวีต (Tweet) ข้อความบนหน้าทวิตเตอร์ รวมทั้งหากพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นการข่มขู่ คุกคามอันเนื่องมาจากความเกลียดชังความพิการ ก็สามารถแจ้งต่อทวิตเตอร์ได้เช่นกัน