Skip to main content
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคมที่ผ่านมา Thisable.me ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณทล จัดงานเสวนา “เสรีภาพหรือเสรีพร่อง 2.0” ในประเด็น คนพิการ สินค้าบุญกุศล มีผู้ร่วมเสวนา 3 คน ได้แก่ บุญรอด อารีวงษ์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์
“หนูทำเอง พ่อไม่ต้องมาช่วย”“พ่ออย่าบอกสิ หนูขอคิดเอง”“หนูไม่ชอบอันที่พ่อเลือกให้ หนูขอเลือกเองได้ไหม”