กนกวรรณ นาคนาม

2023-08-16 15:46
“ตาบอดแล้วยังเดินห้างได้ สุดยอด “พิการแล้วยังเรียนจบปริญญาได้อีก  “สวยนะแต่ไม่น่าพิการเลย”