ไขข้อสงสัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มคนพิการ

2021-06-07 17:10

หลังจากที่มีการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด -19 สำหรับกลุ่มคนพิการตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา มีข้อสงสัยกันมากมายเกี่ยวกับการรับวัคซีนดังกล่าว Thisable.me จึงทำคำถาม-คำตอบสั้นๆ เพื่อคลายข้อสงสัยดังกล่าว

ไขข้อสงสัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มคนพิการ


คำถาม: ได้รับวัคซีนตัวไหน
คำตอบ: คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้วัคซีนซีโนแวค (Sinovac) และคนพิการอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา (Astrazeneca)

คำถาม: จะได้ฉีดเมื่อไหร่
คำตอบ: ยังไม่มีกำหนดเวลา

คำถาม: นอกจากพื้นที่สีแดง สามารถลงทะเบียนได้อย่างไร
คำตอบ: นอกจากพื้นที่สีแดงสามารถลงทะเบียนในช่องทางปกติผ่านหมอพร้อม โครงการไทยร่วมใจ หรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน

คำถาม: หากเป็นคนพิการติดเตียงทำอย่างไร
คำตอบ: ให้ติดต่อสำนักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่หรือโทรสายด่วนคนพิการที่เบอร์ 092 984 7199 การฉีดวัคซีนนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

คำถาม: หากมียาที่ทานประจำ เช่น ยาโรคลมชัก ยาซึมเศร้า ฯลฯ ทำอย่างไร
คำตอบ: ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลก่อนเพื่อประเมินความเหมาะสมในการฉีดวัคซีน

คำถาม: มีข้อจำกัดที่ควรระวังพิเศษหรือไม่
คำตอบ: ตอนนี้ไม่มีข้อมูล และเปิดให้คนพิการทุกประเภทฉีดได้

คำถาม: ครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกับคนพิการ ฉีดด้วยได้หรือไม่
คำตอบ: ไม่สามารถฉีดพร้อมกับคนพิการได้ ให้คนในครอบครัวลงทะเบียนตามระบบปกติ

คำถาม: ผู้ดูแลคนพิการสามารถฉีดพร้อมกับคนพิการได้หรือไม่
คำตอบ: ไม่สามารถฉีดได้ ต้องลงทะเบียนตามระบบปกติ

คำถาม: คนพิการที่มีความเสี่ยงจะติดโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจได้อย่างไร
คำตอบ: สามารถใช้สิทธิคนพิการเข้ารับการตรวจฟรีที่โรงพยาบาลรัฐ หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีความผิดปกติของร่างกาย เช่น มีไข้ เป็นต้น

ลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ https://forms.gle/8sn77z2tUp8EEWdr9
*ข้อมูลจากการสอบถาม สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมเบอร์ 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479
**สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564