Albinism

2021-12-27 15:09
“กินไฮเตอร์เป็นอาหารเหรอ” เป็นคำพูดที่คนผิวเผือกต้องเจอเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ ‘คนผิวขาว’ มักถูกให้คุณค่าว่าสวย แล้วทำไมขาวมากๆ ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกล้อเลียน?