Skip to main content
ตอนที่มอลลี่ ลิชเธนวาลเนอร์ สาวที่เป็นโรควิตกกังวลเห็นเจ้าเหมียวไร้หูสีขาวชื่อโอธิทิสครั้งแรก เธอก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่าเจ้าเหมียวและเธอเกิดมาเพื่อกันและกัน เจ้าของเก่าทิ้งไปหลังจากที่โอธิทิสผ่าตัดซีสต์ที่หู จนมันไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกต่อไป ไม่มีใครต้องการเลี้ยงเจ้าโอธิทิส นอกจากมอลลี่ที่เคยเลี้ยงล