Skip to main content
“การได้เป็นตัวเองนั้นสำคัญมากเพราะเป็นการปลดปล่อยพันธนาการต่างๆ ที่สังคมคาดหวังและกดดันว่า เกิดมามีเพศกำเนิดหญิงต้องทำตัวแบบนั้น ต้องทำตัวแบบนี้ เราจึงได้รักตัวตนที่แท้จริงในฐานะคนออทิสติก ทรานส์มาสคิวลีนและนอน - ไบนารี่